BURTEK ENDÜSTRİYEL

EBU İSHAK MH. KEMAL BENGÜ CD.  NO: 48

OSMANGAZİ – BURSA